Praktyki Erasmus Plus – jak wyjechać?

Wiele osób rokrocznie korzysta z programów wymiany Erasmus, głównie wyjeżdżając za granicę na studia. Istnieje jednak jeszcze jedna bardzo ciekawa odsłona tego programu – zagraniczne Praktyki Erasmus Plus. Nie tylko stwarzają one szanse na podróż i życie w innym kraju, ale przede wszystkim dają cenne doświadczenie jakim jest praca i nauka języka w zagranicznym środowisku….