Praktyki Erasmus Plus – jak wyjechać?

Wiele osób rokrocznie korzysta z programów wymiany Erasmus, głównie wyjeżdżając za granicę na studia. Istnieje jednak jeszcze jedna bardzo ciekawa odsłona tego programu – zagraniczne Praktyki Erasmus Plus. Nie tylko stwarzają one szanse na podróż i życie w innym kraju, ale przede wszystkim dają cenne doświadczenie jakim jest praca i nauka języka w zagranicznym środowisku. Jak zdobyć dofinansowanie na takie praktyki zawodowe? Wszystkie przydatne szczegóły postaram się opisać w poniższym poradniku.

Na początku muszę podkreślić, że większość informacji opartych jest na naszych doświadczeniach i warunkach umowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W rozmowie ze znajomymi z innych uczelni dowiedziałam się, że od tych zasad mogą występować różne odstępstwa, m.in. co do wysokości stypendium czy składanych papierów. Warto sprawdzać wszystkie szczegóły bezpośrednio na stronie Waszej uczelni. Ten wpis może Wam pomóc w zapoznaniu się z ogólną ideą programu Praktyki Erasmus+ i mam nadzieję – zachęcić do odbycia własnej przygody. Bo udział w programie to jedna z najlepszych decyzji jaką w życiu podjęłam 🙂

dsc06871-jpg

             1. Co to program Praktyki  Erasmus+?

Praktyki Erasmus+ to program organizowany w ramach działań Komisji Europejskiej, pozwalający na zagraniczny wyjazd w celu odbycia praktyki zawodowej. Inicjatywa ta pozwala nam na zdobywanie cennego doświadczenia na rynku pracy, rozwijania swoich umiejętności branżowych oraz językowych. Dodatkowo uczestnik programu otrzymuje  co miesięczne stypendium/dofinansowanie na czas trwania praktyk w wysokości zależnej od wybranego kraju. Innymi słowy, jest to bardzo podobny program do zwykłego Erasmusa, gdzie dostaje się finansowanie, tyle że w tym przypadku zamiast na studia chodzi się do pracy. Wszystkie szczegóły i przebieg praktyk zależą już tylko od Twojej umowy z pracodawcą.

2. Kto może wyjechać?

Do wyjazdu w ramach programu Praktyki Erasmus+ upoważnieni są:

 • studenci studiów I stopnia (studia licencjackie), po ukończeniu pierwszego roku studiów;
 • studenci studiów II stopnia (studia magisterskie; po ukończeniu pierwszego semestru studiów) oraz studiów III stopnia (studia doktoranckie);
 • absolwenci –  osoba, która zakwalifikuje się do programu na ostatnim roku studiów. Wyjazd absolwenta musi się odbyć w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia studiów.
 • osoby, które złożyły wszystkie dokumenty aplikacyjne
 • osoby posiadające znajomość języka obcego minimum na poziomie B2, potwierdzoną certyfikatem  – wystarczy również certyfikat uczelniany z lektoratu
 • osoby nie mające warunku z żadnego przedmiotu

      3. Gdzie można odbyć praktyki i jakie jest stypendium?

Każdy uczestnik ma prawo do indywidualnego wyboru kraju, w którym będzie odbywał praktykę. Kraje biorące udział w programie podzielone są na trzy grupy, a każdej grupie przydzielona jest inna miesięczna stawka stypendialna w euro. Grupy są następujące:

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

Stawka stypendium miesięcznego dla grup wynosi : 1 – 600 euro, 2 – 500 euro, 3 – 400 euro.

BARDZO WAŻNA INFORMACJA ODNOŚNIE PRZYZNAWANEGO STYPENDIUM: Przed wyjazdem wypłacane jest 70% należnego stypendium, pozostałe 30% student otrzymuje po dokonaniu rozliczenia praktyk. Po drugie, maksymalny czas  praktyki, na który student może otrzymać dofinansowanie wynosi 6 miesięcy.

Warto zaznaczyć, że miesięczna suma dofinansowania jest o 100 euro wyższa niż ta, którą dostaje student biorący udział w zwykłym Erasmusie, tj. jadący na studia. Przykładowo jadąc do Katanii (do Włoch) na studia otrzymałabym 500 euro, a będąc na praktykach otrzymuję 600 euro na miesiąc.

          4. Na jak długo można wyjechać?

Minimalny okres trwania praktyk to 2 miesiące, co uległo ostatnio zmianie. Wcześniej należało wyjechać na minimum 3 pełne miesiące. Maksymalny czas trwania praktyki to 12 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że dofinansowanie można dostać na maksymalnie 6 miesięcy, w późniejszym czasie trwania praktyki  już nie otrzymujemy stypendium.

             5. Co można robić na praktykach?

Praktyka powinna być związana z kierunkiem lub profilem naszych studiów. Posłużę się naszym przykładem: studiując zarządzanie, w tym m.in. marketing i zarządzanie projektami, wybraliśmy staż w start-upie zajmującym się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla firm z różnych sektorów. Dla mnie dodatkowo dużą szansę stwarzało zdobywanie kolejnych doświadczeń w środowisku e-commerce. Podczas praktyk udało nam się rozwinąć swoje umiejętności w dziedzinie content marketingu, social media marketingu oraz  pracy w jednej z niekonwencjonalnych metodyk zarządzania projektami. Co ważne, firmę, w której zamierzamy odbyć praktyki, znajdujemy sobie sami, a także załatwiamy na własną rękę wszelkie formalności. Uczelnia w tym przypadku pełni rolę jednostki rozliczeniowej i pośredniczącej.  Praktyki Erasmus+ nie można odbyć w placówce dyplomatycznej swojego kraju, w instytucji unijnej ani w instytucji zarządzającej programami unijnymi.

            6. Jak załatwić praktyki krok po kroku?

ZNALEZIENIE PRACODAWCY

W porównaniu do roboty papierkowej, którą trzeba załatwić przed wyjazdem, znalezienie pracodawcy wydaje się bardzo łatwe. Jednak w praktyce wcale nie jest to takie proste. Przede wszystkim poszukiwanie praktykodawcy należy rozpocząć odpowiednio wcześnie, ponieważ jest to pierwszy krok, a później czeka nas jeszcze załatwianie wszystkich potrzebnych dokumentów. Nasz przykład nie jest najlepszy w tej dziedzinie – mieliśmy zwyczajnie ogromne szczęście. Wiedziałam, że chcę robić praktyki we Włoszech, a jak we Włoszech to tylko na Sycylii.  Mówimy po włosku, a że studiowaliśmy także włoski ekonomiczny to nie było lepszej możliwości jak sprawdzić się w praktyce z tym wyzwaniem. Z racji tego, że na Sycylii panuje duże bezrobocie, z góry założyliśmy, że znalezienie pracy nie będzie łatwe. Poszukiwania na własną rękę w Internecie rozpoczęliśmy na pół roku przed planowanym wyjazdem. Przewertowaliśmy różne fora internetowe, strony firm, ale w międzyczasie szukałam także rozwiązania u znajomych z lektoratu z włoskiego. Oczywiście okazało się, że siatka znajomych i wzajemne powiązania potrafią zaskoczyć. Znajoma znajomej poleciła nam naszą firmę, a w dodatku jeszcze osobiście pomogła w pierwszym  kontakcie z praktykodawcą. Całe szczęście, przyjęcie dwóch osób do tak nielicznego grona pracowników nie stanowiło dla nich problemu. Jeżeli ktoś wybiera lepiej rozwinięty region lub po prostu stolice europejskie to firmę zdecydowanie łatwiej znaleźć za pomocą baz praktyk i staży dostępnych na stronach uczelni.

GDZIE SZUKAĆ PRAKTYK?

 1. Bazy praktyk i staży, czyli listy firm dostępne na stronie Twojej uczelni, na SGH przykładowo tutaj.
 2. Raporty z praktyk odbytych przez innych studentów zamieszczone na stronie uczelni. Na SGH pod tym adresem. Warto przeglądać raporty, ponieważ znajdziecie w nich dużo ciekawych informacji nie tylko na temat danej firmy, ale i o życiu w mieście, cenach, transporcie i innych ważnych szczegółach dotyczących wyjazdu. Często opisane firmy chętnie przyjmują kolejnych praktykantów, więc warto zgłaszać się do tych samych przedsiębiorstw.
 3.  Fora internetowe i grupy facebookowe  – stanowią najlepsze miejsce wymiany doświadczeń, warto dołączyć do grup Erasmusowych w mieście, w którym szukamy praktyk, np. Erasmus Barcelona lub Erasmus Catania. W danej grupie można zamieścić zapytanie o praktykę/pracę/poszukiwanie mieszkania.
 4. Strony organizacji pomagających w znalezieniu praktykodawcy, np. AIESEC czy Global  Citizen,
 5. Bazy praktyk i staży studenckich dostępne na stronie uczelni znajdującej się w mieście, do którego chcesz wyjechać. Każdy uniwersytet współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie praktyk dla studentów (coś w rodzaju Biura Karier SGH lub Biura Karier UW), a do pracy może zgłosić się każdy, nawet zagraniczny student. Wystarczy wysłać aplikacje lub prywatne zgłoszenie z zapytaniem o możliwość odbycia praktyki.
 6. Rozmowy i pytania – pytaj znajomych i znajomych znajomych. Nigdy nie wiesz kto gdzie był, kto kogo zna, a może akurat jak my trafisz na kogos dobrego i chętnego do pomocy czy porady.

Inne przydatne linki:

oferty praktyk zagranicznych

 o wyjeździe na praktykę od A do Z                                                                        

WYPEŁNIANIE DOKUMENTÓW PRAKTYK

Najbardziej czasochłonnym etapem jest faza przygotowania dokumentów. Zanim dostaniemy się oficjalnie na praktyki Erasmus+ wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez praktykodawcę i dopiero później złożone na uczelni. Jest to trochę problematyczne, ponieważ do końca nie jest się pewnym czy w tym czasie miejsca przeznaczone na ten program nie zostaną wyczerpane. Ważne, aby wszelkie wątpliwości związane z wypełnianiem dokumentów konsultować wcześniej z koordynatorem praktyk na uczelni, tak aby firma musiała odsyłać dokumenty tylko raz. Z własnego doświadczenia muszę przyznać, że musieliśmy przesyłać pocztą dwukrotnie wypełnione dokumenty ze względu na wprowadzane poprawki. Nie jest to z pewnością odbierane pozytywnie przez firmę, dlatego warto tego unikać i ustalić wszystko zanim skontaktujemy się z naszym mentorem.

JAKIE DOKUMENTY TRZEBA DOSTARCZYĆ?

Jest tego naprawdę sporo 🙂 Jednak jak w poprzednich przypadkach rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od uczelni. Jednymi z podstawowych dokumentów, jakie należy dostarczyć, by zakwalifikować się na program Praktyki Erasmus+ są:

 1. Learning Agreement for Traineeships – umowa pomiędzy studentem, uczelnią a praktykodawcą
 2. Zgoda pracodawcy na odbycie praktyki (Confirmation form of accepting the student)
 3. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie min. B2.
 4. Formularz zgłoszeniowy na praktykę

Ważne: dokumenty należy dostarczyć maksymalnie na miesiąc przez rozpoczęciem praktyk.  Nabór na praktyki odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

Po zakwalifikowaniu się do programu, a jeszcze przed rozpoczęciem wyjazdu, student musi wypełnić test poziomujący z języka  OLS – Online Linguistic Support. Jego wyniki nie są w ogóle wiążące, mają jedynie zweryfikować nasz postęp językowy, ponieważ test wypełnia się dwukrotnie – przed i po praktyce. Również po powrocie student zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów rozliczeniowych. Pamiętacie, żeby podczas trwania praktyk wypełnić  je z Waszym przełożonym. Dodatkowo należy przygotować krótki raport z praktyk oraz wypełnić ankietę internetową.

7. Dlaczego warto?

 Ludzie mówią, że jak raz pojedziesz na Erasmusa lub pomieszkasz po prostu dłużej w jakimś kraju, to już się nie uwolnisz od tego stanu i poczucia wolności. Zgadzam się w 100 procentach! Po pierwsze wolność. Po drugie samodzielność. Nauka jaka płynie nie tylko z załatwienia całej biurokracji przed, ale doświadczenia, które zdobywasz na miejscu, czy w znalezieniu mieszkania, w mówieniu w obcym Ci na co dzień języku, czy w rozwiązywaniu zaskakujących problemów. Po trzecie nauka języka. Po kilku miesiącach komunikowania się zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym (sklepie, restauracji, aptece, komunikacji) nie zauważasz już kiedy obywasz się z językiem do tego stopnia, że niewiele rzeczy sprawia ci już problem. Często nawet trudno jest myśleć w swoim ojczystym języku 🙂 Tego rodzaju program jest wielką szansą zwłaszcza dla osób, które nie pracują w języku angielskim, a w którymś mniej popularnym. Nie ma lepszej okazji by podszkolić swoje umiejętności. Po czwarte, doświadczenie pracy w nowym środowisku. I tu pojawia się temat bardzo popularnego stwierdzenia „wychodzenia ze strefy komfortu”. Wiem, że urosło to do rangi sztampowego powiedzenia, które łatwo przytoczyć za każdym razem, gdy doświadczamy czegoś nowego. Jednak, warto podkreślić, że praca, a już szczególnie ta odbywana za granicą, nie należy do rzeczy łatwych. Niektórzy jak ryba w wodzie czują się w nowym otoczeniu, nie boją się nagłych zmian i świetnie radzą sobie ze wszelkimi wyzwaniami. Jednak nie wszystkim przychodzi to tak łatwo. Pierwsze dni były stresujące, jednak trafiliśmy na świetnych ludzi i wspaniałą atmosferę, dzięki czemu czuliśmy się częścią zespołu już po pierwszych tygodniach praktyk. Wyjście poza wygodną strefę dało nam motywację do działania i pełnego zaangażowania. Po piąte, warto wykorzystywać okazje. Skoro mamy takie możliwości jeszcze jako studenci to czemu nie skorzystać, zwłaszcza jeśli dostajemy spore dofinansowanie. Wszystko zależy też od Was jeżeli chodzi o wynagrodzenie praktyk – możecie znaleźć firmę, która oferuje płatne praktyki, gdzie dodatkowo podczas trwania praktyk, oprócz stypendium uczelnianego, będziecie dostawać pensję.

Minusy? Trud i wysiłek włożony w załatwienie praktyk – całą biurokrację, oczekiwanie, brak jasno określonych informacji co do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli chodzi o pieniądze to wiadomo, że stypendium (zwłaszcza jego 70% wartość) nie starcza na życie. Jednak gdybyśmy zakładali, że wyjeżdżamy tylko za darmo to nie miało by to sensu. Zawsze ponosi się jakieś koszty, a końcowe wydatki zależą tylko od naszego stylu życia. My najwięcej pieniędzy wydawaliśmy na cotygodniowe podróże. Chcieliśmy poznać całą Sycylię, dlatego fundusze rozchodziły się na dojazdy, (nie licząc podróży autostopem), czasem noclegi czy po prostu wstępy.

***

Wiem, że w temacie pracy i praktyk zagranicznych Ameryki nie odkryłam, ale będę bardzo szczęśliwa mogąc zarazić chociaż jednego z Was chęcią skorzystania z tego programu – póki studiujemy i póki jest na to odpowiedni czas. Ten mini poradnik jest opisem Erasmus+ naszym indywidualnym przykładem, miał pokazać, że załatwienie praktyk nie jest takie trudne jak się wydaje, a ich odbycie i wszystko co wokół się dzieje staje się wspomnieniem na całe życie. Powiem szczerze, że już kombinujemy nad następnym 🙂

W razie jakichkolwiek pytań, na które nie udało mi się odpowiedzieć, piszcie śmiało w komentarzu lub prywatnie.

Podziel sięShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on LinkedIn

2 Comments Add yours

 1. Kasia napisał(a):

  Ha, a ja właśnie przymierzam się do erasmusowych praktyk w te wakacje! Nie zdecydowałam jeszcze co prawda czy wolę trochę bardziej robocze wakacje na południu czy jednak językowy wycisk na północy, ale wiem, że jedną z rzeczy, które przerastają mnie najbardziej, jest biurokracja, mam alergię na papierologię.

  1. travelsfool napisał(a):

   Ej, super! A o jakimś kraju dokładniej myślisz (i języku) ;)? Na pewno będzie to super doświadczenie, mimo tej całej papierkowej roboty. Niestety, też ledwo przez to przeszłam (emocjonalnie ;)), ale było warto się natrudzić przed wyjazdem! Mam nadzieję, że Twoje poszukiwania pójdą raz dwa:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *